Turniej MTG

Zapraszamy na turniej Magic: The Gathering

Kiedy: 13 marca 2014 godzina 17

Format: Booster Draft (www.isa.pl/magic/tekst.php)

Miejsce: Klub Amplitron

Wpisowe: 30zł

Nagrody: W formie nagród będzie redraft, czyli po 3 rundzie (ostatniej) wszyscy oddają Rare'y i Foile do wspólnej puli i w kolejności zajętych miejsc wybierają po jednej karcie .

ZAPRASZAMY!

Wszelkie pytania i wiele odpowiedzi kierujcie na grupę:

https://www.facebook.com/groups/196928797141664/

albo na maila: m.zawadka@amplitron.pw