REGULAMIN TURNIEJU BILARDOWEGO

Regulamin powstał w celu przeprowadzenia turnieju (kliknij, żeby przejść do wydarzenia)
w jak najmilszej, sportowej atmosferze :-) Miłej zabawy!


1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Sportu i Turystyki Klubu Studenckiego “Amplitron”.

2. Turniej będzie rozegrany w odmianie 8 bil zgodnie z regułami wywieszonymi w sali
Klubu Studenckiego “Amplitron”, z którymi Uczestnik ma obowiązek się zapoznać.
Reguły te są także dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Bilardowego.

3. W turnieju może wziąć udział, po uprzednim zgłoszeniu, każdy student Politechniki Warszawskiej poniżej 26. roku życia.

4. Maksymalna liczba miejsc w turnieju wynosi 24, decyduje kolejność zapisów na liście.

5. Zapisy na turniej bilardowy prowadzone są osobiście w klubie oraz na stronie
internetowej Klubu Studenckiego Amplitron, zgłoszenia będą przyjmowane od 16
lutego do 1 marca 2019 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania
limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przedłużenia
zapisów. Potwierdzeniem zapisu jest wybór terminów rozgrywek oraz podpis
zawodnika na liście dostępnej w siedzibie klubu. Zawodnicy w ramach składki
studenckiej finansują zakup nagród, wody i przekąsek dla uczestników lub
zakupienie drobnego wyposażenia bilardowego typu kreda do kijów.

6. Rozgrywki będą przebiegały dwuetapowo, według poniższych zasad:

a. Etap pierwszy, mający na celu wyłonienie najlepszych zawodników,
będzie się odbywał w terminie 4-8.03.

b. Każdy zostanie zakwalifikowany do jednej w czterech czteroosobowych grup lub w przypadku 24 osób do jednej z ośmiu trzyosobowych grup.
Każda rozgrywka grupowa będzie rozgrywana w czasie jednego dnia.

c. Zawodnicy mają obowiązek wybrać przynajmniej trzy spośród sześciu terminów:
4-26 marca 2019 roku. Niespełnienie tego wymogu może spowodować, że zawodnik nie zostanie wpisany na listę turniejową. W takim przypadku decyzja należy do organizatora.

d. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch zwycięstw.  

e. Z każdej grupy do fazy pucharowej przechodzi dwóch zawodników.

f. Faza pucharowa będzie się rozgrywać po dniu 26 marca 2019r.

g.Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech zwycięstw w ćwierćfinale, do czterech w półfinale i pięciu w finale

h. Każdy gracz, który przejdzie do finału ma obowiązek podać przynajmniej następującą liczbę godzin na rozgrywki finałowe: dwie godziny przed godziną 16 i dwie godziny po godzinie 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika, w przypadku braku spełnienia tego wymogu.

7. W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika organizator ma prawo nałożyć karę (upomnienie, dyskwalifikację). Za niesportowe zachowanie uważa się: używanie wulgaryzmów, komentowanie gry przeciwnika (rozpraszanie), oraz używanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje organizatora.