Michał "Misza" Szczerbakowicz

Zastępca Kierownika Klubu

Kierownik Sekcji Finansowej

m.szczerbakowicz@amplitron.pw