REGULAMIN TURNIEJU BILARDOWEGO

Regulamin powstał w celu przeprowadzenia turnieju (kliknij, żeby przejść do wydarzenia)
w jak najmilszej, sportowej atmosferze :-) Miłej zabawy!


1. Organizatorem turnieju jest Klub Studencki “Amplitron”. 

2. Turniej będzie rozegrany w odmianie 8 bil zgodnie z regułami wywieszonymi w sali                          
Klubu Studenckiego “Amplitron”, z którymi Uczestnik ma obowiązek się zapoznać. 

3. W turnieju może wziąć udział, po uprzednim zgłoszeniu, każdy student Politechniki                      
Warszawskiej. 

4. Liczba miejsc w turnieju wynosi 16, decyduje kolejność zapisów na liście. 

5. Zapisy na turniej bilardowy prowadzone są osobiście w DJ’ce klubu Amplitron,                      
zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada 2016 r. do godz. 17:59 lub do wyczerpania                            
limitu miejsc. Potwierdzeniem zapisu jest wybór terminów rozgrywek, opłacenie                  
wpisowego w wysokości 5zł i podpis zawodnika na liście dostępnej w DJce w klubie                            
Amplitron. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przedłużenia zapisów. 

6. Rozgrywki będą przebiegały dwuetapowo, według poniższych zasad:  

a. Etap pierwszy, mający na celu wyłonienie najlepszych 8 zawodników,
będzie się  odbywał w terminie 15-18 ew. 22 listopada. 

b. Każdy zostanie zakwalifikowany do jednej w czterech czteroosobowych grup.                  
Każda rozgrywka grupowa będzie rozgrywana w czasie jednego dnia. 

c. Zawodnicy mają obowiązek wybrać przynajmniej trzy spośród pieciu terminów:
15, 16, 17, 18, 22 listopada 2016r. Niespełnienie tego wymogu może spowodować, że  zawodnik
nie zostanie wpisany na listę turniejową. W takim przypadku decyzja należy do organizatora. 

d. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. 

e. Z każdej grupy do fazy pucharowej przechodzi dwóch zawodników. 

f. Faza pucharowa będzie się rozgrywać w dniach 22-24 listopada 2016r. 

g. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech zwycięstw. 

h. Rozgrywki finałowe odbędą się w dniu ​25 listopada 2016 ​ r., kiedy rozegrany będzie finał całego turnieju. 

i. Każdy gracz, który przejdzie do finału ma obowiązek podać przynajmniej
następującą liczbę godzin na rozgrywki finałowe: dwie godziny przed godziną 16 i dwie godziny
po godzinie 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika, w przypadku
braku spełnienia tego wymogu. 

7. W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika organizator ma prawo nałożyć                    
karę (upomnienie, dyskwalifikację). Za niesportowe zachowanie uważa się: używanie  wulgaryzmów,
komentowanie gry przeciwnika (rozpraszanie), oraz używanie sprzętu  niezgodnie z przeznaczeniem. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

9. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje organizatora.