Oskar Dzierżanowski

Kierownik Sekcji Technicznej

o.dzierzanowski@amplitron.pw


Wypożyczenia sprzętu

sprzet@amplitron.pw