Adrianna 'Adrya' Czerwińska

Zastępca Kierownika Klubu

Kierownik Sekcji ds. Imprez

a.czerwinska@amplitron.pw